MAMSplus

Technológie budúcnosti

Čo je naším cieľom

Firma MAMSplus od počiatku spojila svoje pôsobenie s M-Technológiou DSM-11, VAX/DSM od spoločnosti Digital-DEC, GT.M, GT.M/ProFile od FIS™, YottaDB , VistA EHR. V ďaľšom procese vývoja sme prešli zo systémov DSM, GT.M, MSM k nadčasovým technológiám od InterSystems. MAMS garantuje poskytovanie služieb zmluvným partnerským vzťahom s InterSystems.

MAMS vytvára softvér v oblastiach

All In One Platform riešenia

Až polovica organizácií uvádza, že ich podnikanie bolo ovplyvnené tým, že ich údaje neboli k dispozícii včas. Hlavným dôvodom je závislosť infraštruktúr ETL (Extract, Transform, Load) na presune dát medzi rôznymi aplikáciami a platformami. Elimináciu tohto javu zabezpečuje komplexná technológia v rámci jediného produktu. To sú riešenia, ktoré v sebe integrujú mimoriadny výkon, interoperabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť, hladko spájajú pokročilú správu dát, konektivitu a analytické nástroje s flexibilnými možnostami nasadenia na podporu akejkoľvek kombinácie rozmiestnenia v cloude a na mieste. Riešenia, ktoré využívajú inteligentné analytické nástroje pre prácu v reálnom čase s aktuálnymi transakčnými dátami nad zdrojmi multidátových štruktúr. Uplatňujeme jednotný prístup pre synchronizovanú integráciu aplikácií, architektúru orientovanú na služby SOA so základom ESB s podporou XML, SOAP, JSON a REST. Dokážeme vyriešiť zložité problémy zákazníkov s výkonom a škálovateľnosťou rozsiahlych informačných systémov migráciou pôvodných aplikácií relačných databáz na našu pokrokovú technológiu, často aj bez zmeny hardverovej bázy. Viď referencia 1.3

MAMS vyvýja, implementuje a udržuje softvér v oblastiach

Riešenia pre ekonomiku a obchod, zdravotníctvo, hutnícky a oceliarsky priemysel, vedu a výskum, školstvo a kultúru.

Oblasť podpory MAMS Professional Consulting Services (MCS)

MAMSplus je poskytovateľom profesionálnych služieb MCS pre všetkých používatelov MSM, DSM, Caché, Ensemble a IRIS. Služba MCS poskytuje inštalácie a konfigurácie, konzultačné služby, vývoj a programovanie, komplexnú údržbu.

HARDWARE

Naše služby pre podporu hardvéru obsahujú návrh architektúry, projekt, dodávku a inštaláciu vhodných komponentov predovšetkým pre výkonné systémy, ktoré sú prevádzkované na platformách Caché, Ensemble, IRIS. Súčasťou dodávok je realizácia projektov hardware a software s komplexným servisom 7x24. Pre zálohovanie a ochranu informačných systémov, databáz, dokumentov dodávame produkty od spoločnosti Synology, Thecus, QNAP. Zabezpečujeme komplexné služby spojené s dodávkou, install a administráciou v mieste zákazníka s podporou našich partnerov.

Nadčasové pokrokové technológie

V súčasnom modernom svete tradičné aplikácie a technológie už strácajú ďaľśí priestor pre svoj rozvoj. Cesta rozvoja je vytvárať technológie odolné do budúcnosti, ktoré zjednocujú všetky dôležité funkcie pre súčasné aplikácie - napríklad modernú správu dát, interoperabilitu, spracovanie transakcií a analytiky, vysokú škálovateľnosť, prirodzený jazyk. Jedným z kľúčov sú nadčasové technológie od InterSystems, ktoré sú založené na jedinečnom systéme Caché. Firma InterSystems, je držiteľom ISO 9001:2008 a mnohých medzinárodných ocenení . InterSystems technológie úplne menia tradičné pohľady na informácie. Umožnuje to nasadenie jednotnej, architektonicky konzistentnej objektovej databázy Caché , platformy Ensemble a novej unikátnej multidátovej platformy IRIS. Caché je mnoho krát rýchlejšia ako tradičné databázy bez potreby veľkých investícií do hardverovej štruktúry, s minimálnymi požiadavkami na administráciu a bez obmedzenia bezpečnosti. Viď referencia 1.1

Caché je databázová platforma, ktorá podporuje všetky typy dát – štruktúrované aj neštruktúrované, SQL a NoSQL , distribuované a centralizované údaje – a automaticky pracuje s metadátami. Je masívne škálovateľná horizontálne aj vertikálne. Ale čo je najdôležitejšie: Caché môže ponúknuť analýzy v reálnom čase rozhodovania, prináša teda najaktuálnejšie relevantné informácie a završuje tak dátový cyklus: zaznamenávať, zdieľať, porozumieť a konať

- R. Nagle VicePresident InterSystems pre databázové platformy

IRIS

V roku 2018 InterSystems uvoľňuje novú unikátnu platformu IRIS. IRIS stanovuje nový štandard pre tvorbu softvérových aplikácií IT. IRIS je v súčasnosti prvou a jedinou multidátovou platformou, ktorá prináša v rámci jediného produktu všetky dôležité funkcie pre rýchly vývoj náročných a kritických aplikácií v reálnom čase.

IRIS , produkt so spoločnou architektúrou, ponúka:

 • moderný multi-modelový a multi workload nástroj na správu dát
 • kvalitnú distribuovanú hybridnú transakčnú a analytickú databázu (HTAP).
 • integrovanú interoperabilitu
 • otvorenú platformu na analýzu podporujúcu priemyselné štandardné API, ako sú UIMA , Java Integration, xDBC a ďalšie možnosti pripojenia
 • jednoduchú inštaláciu v cloude, vo vašej sieti alebo v hybridnom prostredí
 • vysoký výkon s jedinečnou kombináciou horizontálnej a vertikálnej škálovateľnosti
 • robustnú spoľahlivosť a stabilitu

IRIS umožňuje systémom pružne sa prispôsobovať rýchlo sa meniacim pracovným zaťaženiam a podmienkam neustáleho rastu objemu údajov. Ide však o otvorené prostredie a môže sa integrovať s existujúcimi technológiami, ktoré sa už používajú v prostredí zákazníka, poskytuje flexibilné a agilné možnosti nasadenia kompatibilné so službou Dev Ops.

Kľúčovou chybou pri návrhu, realizácii a vedení projektov IT je, že ľudia predpokladajú, že musíte minúť milióny až miliardy, aby ste dosiahli pokrok v tejto oblasti . Úplne iným prístupom, ak použijete skutočne pokrokové technológie, môžete úplne zmeniť tento zaužívaný a tažko meniteľný postoj ľudí. Výsledky dnešné aj z minulosti tomu nasvedčujú

Najlepší spôsob ako odvrátiť recesiu je presadzovať inovácie a podporovať efektivitu.

- Ing. Michal Hudec, konateľ MAMSplus, s.r.o

O spoločnosti InterSystems

InterSystems Corporation patrí medzi svetových lídrov v oblasti softvérových technológií. Sídli v Cambridge v americkom štáte Massachusetts a má svoje technológie nasadené už vo viac ako 100 krajinách sveta. InterSystems dodává inovatívne produkty, ktoré umožňují rychlý vývoj, implementáciu a integráciu aplikacií. InterSystems je hlavným svetovým dodávateľom databázových a integračných technologií. MAMSplus je VAR partnerom InterSystems.

Software

Informačný systém ODiCA pre komplexné obchodno-skladové procesy s podporou certifikovaných pracovísk eKASA. Elektronický informačný systém WebLIS pre medicínske laboratória / biochémia, hematológia, histológia, imunológia, bakteriológia, serológia/ slúžiaci na zadávanie, získavanie, analýzu a archiváciu výsledkov laboratórnych vyšetrení pacientov cez verejný internet. Systémový integrátor a poskytovateľ služby MCS pre nemocničný IS MEDIS (Fakultná Nemocnica). Systémový integrátor a poskytovateľ služby MCS pre komplexný dopravný IS DOPRAVA (oceliarsky a hutnícky priemysel). Partnerská spolupráca v oblasti informačné systémy, znalostné databázy, digitálne repozitáre, knižničné systémy pre veda a výskum, školstvo a kultúra, vnútro a obrana.

Informačný systém ODiCA

MAMS ponúka integrovaný balík e-aplikácií pokrývajúcich oblasti automatizácie a riadenia skladových, obchodných a finančných transakcií a manažment inteligentných analýz v reálnom čase.


ODiCA je modulárny systém , ktorý obsahuje:

 • modul Odbyt
 • modul Financie
 • modul eKasa
 • modul Účtovníctvo
 • modul Analýza Intelli
 • modul Integrácia na pripojenie externého prostredia

eKasaMamsPOS


eKasaMamsPOS je certifikovaný modul IS ODiCA, ktorý predstavuje inovatívne pokladničné riešenie - oblasť predaja v hotovosti podľa aktuálne platných zákonov. IS ODiCA Vám okrem riadenia eKASA POS pracovísk, umožňuje aj prevádzkovanie ekonomických, obchodných a analytických činností a to všetko na jednom mieste a v jednej platforme s možnostou bezproblémovej integrácie sa do iných informačních systémov alebo databáz.


eKasaMamsPOS podsystém prináša zákazníkom nasledovné možnosti:

 • eKASA MamsPOS samostatné pracovisko, alebo neobmedzený počet v sieti
 • Stabilná a rýchla prevádzka , riešenie off-line stavov automaticky alebo manuálne, obsluha bez zdržiavania a výpadkov
 • Vysoká dostupnosť 7x24 HighAvailability mirroring, nepretržitá prevádzka bez veľkých nákladov
 • Rozširovateľnost , škálovateľnosť, ľahké integrovanie do centrálneho IS na inej platforme
 • Zostava eKASA obsahuje PC, CHDU box 16GB, lpt Bixolon SRP350, SRP350II a III, Epson a zariadenia - zobrazovací display, šuflík, váha, platobné terminály
 • HOT Servis formou vzdialenej správy, telefonické poradenstvo

Services

Služba MCS

Služba MCS poskytuje inštalácie a konfigurácie technológii od InterSystems priamo na mieste na hardvéroch od HPE, IBM, Dell, ZyXEL, MOXA a ďaľšie. Vieme riešiť takmer všetky požiadavky na softverové platformy OS Windows Server, IBM Power System/AIX , Red Hat, SUSE, Ubuntu Linux, OpenVMS VMS/HPE vrátane Cluster a HA.

Ponuka konzultačných služieb MCS obsahuje hlavne :

 • Migrácia softvéru a hardvéru, migrácia aplikácii Táto komplexná služba vám pomôže presunúť staré aplikácie a potenciálne zmeniť tieto aplikácie v modernom heterogénnom výpočtovom prostredí.
 • Inštalácie a konfigurácie Caché, Ensemble, IRIS
 • Návrh a realizácia High availability/Mirroring systémov vysokej dostupnosti 7x24
 • Portovacie a testovacie laboratórium
 • Monitorovanie výkonu a ladenie, analýza bezpečnosti
 • Podniková architektúra
 • Vývoj a implementácia nových aplikácií založených na Caché
 • Údržba a podpora užívateľských aplikácií založených na Caché
 • Riešenie problémov

Referencie

Riešenia pre hutnícky a oceliarsky priemysel, zdravotníctvo, štátnu správu, obchod a služby. Rozsiahle aplikácie napr. digitálne repozitáre, znalostné databázy a knižničné systémy pre vedu, výskum, školstvo a kultúru.

MAMSplus s.r.o

sídlo: Košická ul. č.52, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika

prevádzka: Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika

Kontakty

Tel-fax +421 2 55566537, e-mail : infom@mams.sk

Zákaznícka podpora pre technológie Caché, Ensemble, platformy Windows, IBM AIX,OpenVMS. Pre registrovaných zákazníkov WRC centrum.

Tel +421 2 55566537, e-mail : support@mams.sk